ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ НА САЙТА MALENACOSMETICS.COM.MK.

                                                                                                            ЧЛЕН 1

                                                                                                  ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ, ОБХВАТ НА ПРИЛАГАНЕ
Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Миком-98“ Кочани със седалище ул. Индустриална зона, 2300 Кочани, Македония Кочани като доставчик на услуги за информационното общество, свързани с продажбата на стоки и услуги през Интернет (Интернет търговия) чрез своя уебсайт malenacosmetics.com.mk в съответствие с положителните правни разпоредби на Републиката на Македония, от една страна, и лица, които имат достъп до онлайн точката за продажба на malenacosmetics.com.mk и използват нейните услуги. Всякакви взаимоотношения между „Миком-98“ Кочани и посетители и потребители, които не са изрично предвидени от OU, ще бъдат предмет на положителните разпоредби на Република Македония.

                                                                                                          ЧЛЕН 2

                                                                                                                                ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Думите, използвани в тези Общи условия, имат следното значение:

 • malenacosmetics.com.mk – интернет сайт за интернет търговия собственост на „Миком-98“ и предоставя преглед и възможност за закупуване на стоки и услуги предлагани в интернет сайта.
 • Купувач – всяко физическо или юридическо лице, което действа като купувач на продукти и услуги от malenacosmetics.com.mk
 • Посетител – Всяко юридическо или физическо лице, което възнамерява да прегледа продуктите и услугите на malenacosmetics.com.mk, без да желае да споделя своите лични данни.
 • Кошница – система за запомняне и запомняне на желаните продукти, в която те се съхраняват и се обявяват в системата за фактуриране.
 • Към касата – система за таксуване, където се обявяват продуктите и услугите, съхранявани в кошницата, където клиентите могат да избират метод на плащане.
 • Desired – система за запомняне и запомняне на желани продукти, в която се съхраняват продукти и услуги без влизане в системата за таксуване – не е достъпна за посетители!
                                                                                                   ЧЛЕН 3

                                                                                                            РЕГИСТРАЦИЯ НА КУПУВАЧА
Като КУПУВАЧ на продукти и услуги от Уеб магазините може да кандидатства: 1. Всяко дееспособно физическо лице, което има валиден e-mail адрес. 2. Юридическо лице, което има валиден e-mail адрес. Регистрирайки се като Купувач и създавайки профил, КУПУВАЧЪТ физическо лице потвърждава, че: има навършени 18 години, информацията, която е предоставил при регистрацията, която се отнася до име и фамилия, e-mail адрес, който употреби е валиден към момента на регистрация и обработка на поръчката. Регистрирайки се като КУПУВАЧ и създавайки профил, КУПУВАЧЪТ, юридическо лице, потвърждава, че: е законно регистриран и съществува в съответствие със законите на своята държава, информацията, която е предоставил по време на регистрацията, която се отнася до името и д -пощенски адрес, който използва, е валиден към момента на регистрация и обработка на поръчката.

                                                                                                 ЧЛЕН 4

                                                                                                ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Посетителите на уебсайта malenacosmetics.com.mk могат да закупят продуктите и услугите, представени на уебсайта, като използват следните методи на плащане:

 • Плащане онлайн с платежна карта

КУПУВАЧИТЕ и ПОСЕТИТЕЛИТЕ, които имат достъп до услугата за онлайн плащане, трябва да притежават валидна платежна карта, издадена на тяхно име, и да притежават оригинала на картата, с която извършват покупката. ПОСЕТИТЕЛИТЕ могат да пазаруват от сайта malenacosmetics.com.mk и на нашия сайт те ще бъдат управлявани като анонимен посетител, но преди платежните услуги те ще трябва да се идентифицират и да въведат своите лични данни – единствената разлика е, че за malenacosmetics.com .mk той остава анонимен и онлайн магазинът няма възможност да го информира за поръчката му. Чрез просто въвеждане на лични данни и данни на платежната карта и потвърждение на поръчката от КУПУВАЧА, тя ще бъде обработена и транзакцията ще бъде изпълнена. Данните на платежната карта се обработват и използват само от системата на Банката, оторизирана за електронна търговия. След завършване на поръчката, КУПУВАЧЪТ ще получи имейл съобщение, което ще съдържа потвърждение, че поръчката на КУПУВАЧА е завършена успешно, КУПУВАЧЪТ може да види подробностите за поръчката чрез своя профил.

 • Чрез Банката

КУПУВАЧЪТ и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на касата могат да изберат и плащане по банков път, при което ще получат сумата, сметката и целта на плащането (код на поръчката). Доставката се извършва след получаване на средствата по сметката на „Миком-98“. КУПУВАЧЪТ юридическо лице може да направи заявка за издаване на про-фактура към „Миком-98“.Доставката се извършва след заплащане на издадената про-фактура.

 • Плащане при доставка (COD-Наложен платеж)

Или пратка с откуп – пратка, за която КУПУВАЧЪТ заплаща при получаване на пратката, е достъпна само за регистрирани купувачи, извършили няколко транзакции с платежна карта или направили няколко плащания през банка. Наложен платеж работи като привилегия, достъпна за лоялни клиенти.

                                                                                                  ЧЛЕН 6

                                                                                                                          ДОСТАВКА
Доставката се извършва чрез специализирани фирми за доставка, разходите за които се поемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Определени продукти могат да имат т.нар Безплатна доставка. За продуктите, за които важи Безплатна доставка, разходите за доставка се поемат от „Миком-98“. Продуктите, отговарящи на условията за безплатна доставка, ще бъдат ясно маркирани и етикетирани като продукти с безплатна доставка. По отношение на доставката, malenacosmetics.com.mk и купувачите трябва да се придържат към следните правила:

 • При доставка на поръчка, съдържаща няколко продукта, malenacosmetics.com.mk се задължава да опакова всички продукти и да ги изпрати в една пратка.
 • malenacosmetics.com.mk се задължава да достави поръчката на купувача в общия срок за доставка, според избрания от купувача начин на доставка.
 • malenacosmetics.com.mk се задължава да доставя поръчките според избрания от Купувачите начин на доставка.
 • malenacosmetics.com.mk се задължава да предостави подписано потвърждение за получаване, за самоличността на получателя и за годността и коректността на доставените продукти.
 • КУПУВАЧЪТ е длъжен да подпише потвърждението за получаване при получаване на пратката
 • malenacosmetics.com.mk трябва да поддържа архив за всички поръчки и доставки, направени през последните 3 (три) години.
 • Купувачът се задължава получателят на поръчката да бъде на разположение на посочените адрес и телефон. При неуспешен опит за доставка, разходите за повторна доставка се поемат от купувача, важи и за продукти с безплатна доставка.
 • Купувачът трябва да въведе пълен и правилен адрес за доставка на пратката. Купувачът носи отговорност за всички разходи, възникнали поради неправилно въведен адрес.
                                                                                                  ЧЛЕН 7

                                                                                                                             ЖАЛБИ
Условията са обяснени по-подробно в Гаранции и рекламации.

                                                                                                  ЧЛЕН 8

                                                                                                               ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ
КУПУВАЧЪТ може да върне стоката без да посочва причината за това действие в рамките на 7 работни дни от деня на получаване на стоката. В този случай средствата, които е платил, ще му бъдат върнати минус разходите за първоначалната доставка. Върнатият продукт и опаковката трябва да бъдат в 100% оригинално състояние без повреди. Разходите за изпращане на върнатия продукт обратно до malenacosmetics.com.mk са за сметка на Купувача.

                                                                                                 ЧЛЕН 9

                                                                              УСЛОВИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА КУПУВАЧИТЕ
За да упражни правата си по настоящите общи условия, КУПУВАЧЪТ е длъжен да предостави документите, които са му предоставени при доставката на стоката, както и да пази стоката в ненарушен вид и неизползвана.

                                                                                               ЧЛЕН 10

                                                                                                   ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Тези Общи условия могат да бъдат променяни от нас, ако това се изисква от пазарните условия или позитивните правни разпоредби. Допълненията или промените в тези общи условия ще бъдат публично оповестявани и ще бъдат достъпни по общ и достъпен начин. Измененият текст на Общите условия ще бъде достъпен на уебсайта malenacosmetics.com.mk

Винаги с вас
„МИКОМ-98“